ACT

Acceptance and Commitment ­ Therapy (ACT) har på senare tid blivit mycket populärt och används bland annat inom psykoterapi, i arbetslivet och i idrott. Ibland benämns det också som Acceptance and Commitment ­ Training för att tydliggöra att ACT inte nödvändigtvis bara används inom ramen för terapi.

Genom ACT är målet att kunna acceptera och göra det som är viktigt i livet på riktigt även om det innebär jobbiga tankar eller känslor. Psykologisk flexibilitet brukar användas som begrepp. Det innebär övergripande att kunna vara närvarande i nuet, acceptera de känslor som finns och skapa distans till tankarna för att medvetet kunna välja att gå i riktning mot det som man värderar som viktigt i livet.

Hör grundaren Steven Hayes prata om ACT:

Exempel på böcker och övningar går att hitta på nedanstående länkar:

Acceptance & Commitment Approaches for Athletes’ Wellbeing and Performance: The Flexible Mind

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

Se även boktips på: http://www.viktigtpariktigt.nu/index.php/bocker