Psykoterapi (KBT)

Jag erbjuder i form av legitimerad psykoterapeut psykoterapi (KBT) genom företaget Improve Psychology Sweden AB. Som legitimerad psykoterapeut innehar jag patientförsäkring och företaget är registrerat som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För förfrågan om psykoterapi kontakta: info@carolinalundqvist.com; Telefon: 072-238 00 18

https://www.beteendeterapeutiska.org/medlemsregistretmedlem#!biz/id/5e11fed3e79c692b980117ff