Funktionell beteendeanalys

Funktionell beteendeanalys är ett verktyg som kan hjälpa dig att bli mer medveten om och förstå dina reaktioner och beteenden i olika situationer och kunna hantera utmanande situationer.

Genom beteendeanalysen kan du identifiera de triggers som utlöser vissa beteenden i olika situationer och analysera vilka konsekvenser dina beteenden får på kort och lång sikt. De direkta konsekvenserna, till exempel att slippa obehag i stunden genom att undvika en situation som känns utmanande, styr vanligtvis våra beteenden mest.

Ibland är våra beteenden funktionella och hjälper oss i riktning mot det som är viktigt för oss. Ibland skulle kanske andra beteenden och strategier vara mer hjälpsamma på lång sikt. Beteendeanalysen kan vara ett stöd i att förändra dina beteenden så att de blir mer hjälpsamma och hållbara i längden. Att förändra sina beteenden kräver träning.

I filmerna nedan kan du lära dig mer av Åsa Kadowaki om hur du kan använda beteendeanalys som ett verktyg för att lättare kunna göra medvetna val som blir långsiktigt hållbara utifrån de värderingar du har i ditt liv.

Tänk på: Innehållet (bilder, filmer, övningar och text) på denna hemsida får ej reproduceras för kommersiellt bruk, eller för egna hemsidor eller sociala medier utan skriftlig tillåtelse. Använd gärna materialet på den här hemsidan för eget bruk. Var noga med att referera till carolinalundqvist.com eller i förekommande fall till den som ursprungligen skapat materialet när det används. Länkat material (dvs. som inte är skapat unikt för den här hemsidan utan länkar till annat material på internet) kan vara upphovsrättsskyddat. Ta därför kontakt med den eller de som äger sidan/materialet som länken hänvisar till för att kontrollera upphovsrätt och hur materialet kan användas.