Att stärka psykologiska resurser för ökad motståndskraft

Trots storslagna prestationer på tävlingsarenan så kan även elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa. Det finns fortfarande allt för lite fokus i forskningen kring hur psykologiska resurser kan stärkas i ett förebyggande syfte för att minska risker för psykisk ohälsa i prestationsmiljöer så som elitidrott. På den här länken kan du följa ett forskningstema som belyser just det här temat.

https://www.frontiersin.org/research-topics/17201/wellbeing-and-quality-of-life-in-elite-sports-towards-evidence-based-approaches-for-psychological-he

Foto av Guduru Ajay bhargav pu00e5 Pexels.com