Mindfulness

Mindfulness betyder medveten närvaro. Forskning visar att mindfulness kan vara bra på många sätt, exempelvis för att hantera stress, ångest och sömnproblem. Många idrottare använder numera också mindfulness som metod för att öva sig på att kunna vara mer närvarande i tävlingssituationen och hantera nervositet.

Att öva mindfulness innebär att öva på att med en accepterande och nyfiken inställning uppmärksamma det som händer i stunden utan att värdera eller döma det som du upplever, dig själv eller andra. Det innefattar också att ha ett nyfiket och accepterande förhållningssätt till inre sensationer i form av tankar och känslor som du upplever här och nu.

Många som ställs inför utmanande situationer upplever exempelvis att negativa tankar kan vara svåra att hantera. Tankar däremot just tankar. Om du lär dig att förhålla dig till dem som just tankar och bilder så behöver du inte styras och påverkas lika mycket av dem. Ett enkelt sätt om du upplever negativa tankar kan vara att notera ”jag har en tanke om…. (och fylla i tanken)”. Det gör att du kan skapa distans till tanken och se den som just en tanke och inte nödvändigtvis som fakta. Du behöver därmed inte ”ta bort” eller ”kriga mot dina tankar” eftersom de är just tankar som inte nödvändigtvis speglar verkligheten.

Nedan hittar du exempel på enkla mindfulnessövningar:

Andningsankaret

Kroppsscanning

Stanna upp i vardagen

Tio medvetna andetag

På nedanstående länkar hittar du fler tips på enkla mindfulnessövningar för vardagen

Blandade mindfulnessövningar

Mindfulnessövningar i vardagen

Det finns många appar för mindfulnessträning. Några exempel hittar du på länken nedan

Mindfulnessappar

Tänk på: Innehållet (bilder, filmer, övningar och text) på denna hemsida får ej reproduceras för kommersiellt bruk, eller för egna hemsidor eller sociala medier utan skriftlig tillåtelse. Använd gärna materialet på den här hemsidan för eget bruk. Var noga med att referera till carolinalundqvist.com eller i förekommande fall till den som ursprungligen skapat materialet när det används. Länkat material (dvs. som inte är skapat unikt för den här hemsidan utan länkar till annat material på internet) kan vara upphovsrättsskyddat. Ta därför kontakt med den eller de som äger sidan/materialet som länken hänvisar till för att kontrollera upphovsrätt och hur materialet kan användas.