Andra relaterade sidor

Aktiva pauser

American Association for Applied Sports Psychology

American Psychological Association (APA division 12): Evidence-based psychological treatments

Beteeendeterapeutiska föreningen

European Federation of Sport Psychology (FEPSAC)

Folkhälsomyndighetens svenska riktlinjer om fysisk aktivitet

Folkhälsomyndigheten om psykisk hälsa

Fysisk aktivitet på recept

International Society of Sports Psychology

Mind

National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Mental health and wellbeing

Socialstyrelsen om psykisk ohälsa

Svensk Idrottspsykologisk Förening (SIPF)

Viktigt på riktigt

Världshälsoorganisationen (WHO)