Att hantera stress

Kroppens stressystem, det autonoma nervsystemet, består övergripande av två delar: Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet.

Det sympatiska nervsystemet är kroppens ”gas” och aktiveras när du ställs inför hotande situationer. Det spelar ingen roll om hotet är en verklig, livsfarlig situation eller om hotet bara finns i våra tankar i form av oro. Det sympatiska nervsystemet mobiliserar kraft och stresshormoner frigörs i kroppen.

Det parasympatiska nervsystemet är kroppens ”broms”. Det motverkar effekterna av det sympatiska nervsystemet genom nedvarvning, vila och återhämtning.

Nedanstående arbetsblad som stöd för att identifiera olika symtom från de två systemen.

Vi kan göra mycket själva för att lära oss hantera stress i våra liv. Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut en enkel och illustrerad guide över självhjälpstekniker som kan vara till hjälp för att hantera situationer som upplevs stressande. Guiden är på engelska och du hittar den på nedanstående länk:

WHO (29 april 2020). Doing what matters in times of stress. An illustrated guide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

Fler användbara tips finns på: http://www.viktigtpariktigt.nu/index.php/guider

Tänk på: Innehållet (bilder, filmer, övningar och text) på denna hemsida får ej reproduceras för kommersiellt bruk, eller för egna hemsidor eller sociala medier utan skriftlig tillåtelse. Använd gärna materialet på den här hemsidan för eget bruk. Var noga med att referera till carolinalundqvist.com eller i förekommande fall till den som ursprungligen skapat materialet när det används. Länkat material (dvs. som inte är skapat unikt för den här hemsidan utan länkar till annat material på internet) kan vara upphovsrättsskyddat. Ta därför kontakt med den eller de som äger sidan/materialet som länken hänvisar till för att kontrollera upphovsrätt och hur materialet kan användas.