Forskning

Under den här fliken summeras vetenskapliga studier som publicerats kring områden som på ett eller annat sätt relaterar till prestationspsykologi, välbefinnande och KBT.