Populärvetenskapliga presentationer

TÄNK PÅ HELHETEN FÖR HÅLLBARA ELITIDROTTSKARRIÄRER: https://idrottspsykologi.info/2020/07/06/tank-pa-helheten-for-hallbara-elitidrottskarriarer/

KARRIÄRAVSLUT OCH ELITIDROTT: EN UTMANING FÖR MÅNGA: https://idrottspsykologi.info/2021/03/11/karriaravslut-och-elitidrott-en-utmaning-for-manga/

https://www.presteramera.com/tag/carolina-lundqvist/

Lundqvist, C., & Sandin, F. (2011). Eliten känner välbefinnande i många dimensioner. Svensk Idrottsforskning, 4, 53-57

Sidan är under uppbyggnad