Varför en hemsida om prestationspsykologi & KBT?

Olika människor har olika förutsättningar, behov, mål och drivkrafter. Människans psykologi är komplex och långt ifrån fullständigt utforskad. här sidan vänder sig främst till dig som är nyfiken på kunskap om människors strävan efter utveckling och den hängivenhet vissa människor uppvisar till att uppnå mål de upplever som personligt meningsfulla.

Utveckling är långsiktig. Utveckling mot högt uppsatta mål och en lång karriär behöver ske på ett hållbart sätt där strävan efter prestation balanseras med det grundläggande behovet av att få må bra under resans gång. Att sträva efter att nå olika mål betyder också att våga gå utanför sin egen ”comfort-zone” och kunna möta både med- och motgångar. Det betyder också att utmaningar som väcker olika känslorelaterade tillstånd (nervositet, glädje, tveksamhet, besvikelse, eufori, osäkerhet, tacksamhet…) i olika situationer och perioder kan vara naturliga följeslagare på vägen. 

Vad är det egentligen som driver vissa människor att hängivet sträva mot olika högt uppsatta mål? Vad kännetecknar dem? Vilka sunda och osunda drivkrafter kan finnas till denna strävan? Är det farligt för den psykologiska hälsan att sätta höga mål som leder till ökad mängd stressorer i livet som väcker obehag i stunden? Vad är det som gör att vissa personer hanterar och kanske till och med utvecklas av att möta motgångar? Det är några av de områden som den här sidan kommer att försöka reda ut… 

På den här sidan kommer jag att presentera: 

  • Tips på ny och intressant forskning inom området prestationspsykologi & KBT – ur ett helhetsperspektiv på människan med fokus på forskning som relaterar till hållbara karriärer.
  • Dela med mig av kunskap kring hur forskning om prestationspsykologi & KBT kan tillämpas i praktiken, olika evidensbaserad metoder och forskningstrender inom området som är aktuella i den vetenskapliga litteraturen.
  • Tips på spännande litteratur (t ex. böcker och vetenskapliga artiklar) inom området. 
  • Blogg med mina personliga tankar och reflektioner kring smått och gott som berör både forskning och tillämpning på området. 

Den här sidan drivs helt och hållet i icke-kommersiellt syfte. Målet är helt enkelt att på ett populärvetenskapligt sätt summera och tillgängliggöra spännande forskningsbaserad kunskap för den nyfikne och diskutera/reflektera över olika ämnesrelevanta frågor (där det kanske inte alltid finns ett enkelt svar…).