Prestation, hälsa och psykologi

Olika människor har olika förutsättningar, mål och drivkrafter i sina liv. Vissa tycks lockas mer än andra av att vilja utmana gränserna för den egna förmågan och av att prestera i olika former. Människans psykologi är komplex och långt ifrån fullständigt utforskad. Den här sidan vänder sig främst till dig som är nyfiken på kunskap om människors strävan efter utveckling och den hängivenhet vissa människor uppvisar till att uppnå mål de upplever som personligt meningsfulla.

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

Att sträva efter att nå olika utmanande mål betyder att våga gå utanför sin egen ”comfort-zone” och också att kunna möta och hantera både med- och motgångar. Det betyder också att utmaningar som väcker olika känslorelaterade tillstånd (nervositet, glädje, tveksamhet, besvikelse, eufori, osäkerhet, tacksamhet…) i olika situationer periodvis kan vara naturliga följeslagare på vägen. Utveckling är långsiktig och strävan mot högt uppsatta mål och en lång karriär behöver ske på ett hållbart sätt där prestation också balanseras av ett bibehållet välbefinnande under resans gång.

Vad är det egentligen som driver vissa människor att hängivet sträva mot olika högt uppsatta mål? Vad kännetecknar dem? Vilka sunda och osunda krafter kan ligga bakom denna strävan? Är det farligt för den psykologiska hälsan att stäva mot högt uppställda mål i miljöer som innebär en förhöjd andel stressorer som kan väcka obehag i stunden? Vilka är konsekvenserna på kort- och lång sikt för den mentala hälsan? Vad är det som gör att vissa personer hanterar och kanske till och med utvecklas av att möta motgångar? Det är några av de områden som den här sidan diskuterar bland annat i form av: 

  • Tips på ny och intressant forskning inom området prestationspsykologi & KBT – ur ett helhetsperspektiv på människan med fokus på forskning som relaterar till hållbara karriärer.
  • Dela med mig av kunskap kring hur forskning om prestationspsykologi & KBT kan tillämpas i praktiken, olika evidensbaserad metoder och forskningstrender inom området som är aktuella i den vetenskapliga litteraturen.
  • Tips på spännande litteratur (t ex. böcker och vetenskapliga artiklar) inom området. 
  • Blogg med mina personliga tankar och reflektioner kring smått och gott som berör både forskning och tillämpning på området.

Den här sidan drivs helt och hållet i icke-kommersiellt syfte. Målet är helt enkelt att på ett populärvetenskapligt sätt summera och tillgängliggöra spännande och forskningsbaserad kunskap för den nyfikne.

Prestationspsykologi & KBT – en udda kombination eller…?

Det kan tyckas vara en lite konstigt att kombinera prestationspsykologi och KBT i samma mening. Prestationspsykologi förknippas kanske vanligtvis främst med idrottspsykologi och KBT med klinisk psykologi. Men om vi tittar på historiken och arbetsmetoderna så är det inte så konstigt längre

De senaste inläggen

Samtal om hållbara elitkarriärer i podden Medical Running

I det här avsnittet samtalar jag i podden “Medical Running” med Stefan Bergsten om hållbara elitkarriärer med fokus på både mental hälsa och prestation samt vikten av ett helhetsperspektiv för idrottsframgång. Ett samtal där både forskning och praktiska erfarenheter får plats.

Vad är ”normalt” i en högprestationsmiljö?

Att satsa på att nå högt uppställda mål i en miljö där excellent prestation står i fokus kommer att innebära utmaningar och belastningar. Bara en vinner den ädlaste idrottsmedaljen eller erövrar den mest prestigefulla och eftertraktade yrkespositionen. Det finns många andra som utmanar, konkurrensen är hög där prestationen kontinuerligt granskas. Marginalerna mellan ”succé” och ”fjasko”…

Att stärka psykologiska resurser för ökad motståndskraft

Trots storslagna prestationer på tävlingsarenan så kan även elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa. Det finns fortfarande allt för lite fokus i forskningen kring hur psykologiska resurser kan stärkas i ett förebyggande syfte för att minska risker för psykisk ohälsa i prestationsmiljöer så som elitidrott. På den här länken kan du följa ett forskningstema som belyser…