Vad är ”normalt” i en högprestationsmiljö?

Att satsa på att nå högt uppställda mål i en miljö där excellent prestation står i fokus kommer att innebära utmaningar och belastningar. Bara en vinner den ädlaste idrottsmedaljen eller erövrar den mest prestigefulla och eftertraktade yrkespositionen. Det finns många andra som utmanar, konkurrensen är hög där prestationen kontinuerligt granskas. Marginalerna mellan ”succé” och ”fjasko” kan vara mycket små.

Vad är ”normalt” och ”onormalt” en en högpresterande miljö? I prestationsmiljöer är själva målet ofta att pusha gränserna framåt och skapa eller uppnå något unikt utöver det normala. Det kommer att kräva något extra. Att pusha sig utanför sin comfort zone och utmana nya situationer i riktning mot värderade mål innebär möten med ökad stress, känslor av osäkerhet och obehag. Det ger också möjligheter till nya erfarenheter och lärdomar att utvecklas av. Men belastningen kan också bli för hög och påverka måendet negativt.

Att avgöra var gränsen går mellan naturliga reaktioner på ”onormala situationer” och psykisk ohälsa i prestationsmiljöer är komplext. Det är också en fråga som diskuteras i forskningslitteraturen.

Om du klickar på länken så kan du läsa om olika perspektiv på temat psykisk hälsa inom elitidrotten.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.700829/full

Foto av Victor Freitas pu00e5 Pexels.com

Att stärka psykologiska resurser för ökad motståndskraft

Trots storslagna prestationer på tävlingsarenan så kan även elitidrottare drabbas av psykisk ohälsa. Det finns fortfarande allt för lite fokus i forskningen kring hur psykologiska resurser kan stärkas i ett förebyggande syfte för att minska risker för psykisk ohälsa i prestationsmiljöer så som elitidrott. På den här länken kan du följa ett forskningstema som belyser just det här temat.

https://www.frontiersin.org/research-topics/17201/wellbeing-and-quality-of-life-in-elite-sports-towards-evidence-based-approaches-for-psychological-he

Foto av Guduru Ajay bhargav pu00e5 Pexels.com